Om het gedicht te lezen drukt u op "Lees meer"

 

 

 VTV De Tochten

 

Verborgen tussen twee woonwijken gelegen

laten volkstuinen toe voor stadsdruk te vluchten

Zorgen ze door ruimte en rust, zon en regen

dat stress dan verzuimt en niets meer is te duchten

 

Door de tuinen daar eerst grondig te bewerken

gaan in voorjaar groene gewassen ontwaken

Staan met paden gedeeld in bloembed en perken

de planten weer prachtig in bloei te geraken

 

Opgewekt fladderen dan vele vlinders voorbij

kruipen hommels en mieren uit kieren en krochten

Biedt zang van verliefde vogels het voorspel van mei

 

Ieder die dit vertoon verlangt te beleven

wees welkom in tuinen van “De Tochten”

ontvang dan het loon door natuur gul gegeven    


Wil Bergevoet